_______________________

 

 

 

Maatwerk Voor Nederland B.V.

LINIE 241 7325DS Apeldoorn

 

 

T: 055-3601091

F: 055-3604034

 

info@mvn-online.nl

 

___________________

 

 

 

               

 

 

 

Welke verzekeringen heb ik echt nodig?

Naast de verplichte ziektekostenverzekering is het zeer raadzaam om een aansprakelijkheidsverzekering en een inboedelverzekering af te sluiten. Als je deze verzekeringen niet hebt, en er gaat iets mis, lopen de kosten enorm op.

 

Welke verzekeringen zijn verstandig om af te sluiten?

Dat verschilt per persoon, het hangt sterk af van je hobby´s, bezittingen, inkomen en interesses. Zo is het handig om een doorlopende reisverzekering af te sluiten wanneer je meerdere keren per jaar op reis bent. Ga je echter zelden op vakantie, dan kun je goed zonder. Bespeel je een duur instrument, dan is het misschien raadzaam dat apart te verzekeren: bij veel inboedelverzekerigen zijn muziekinstrumenten uitgesloten. Ben je huiseigenaar, dan is het handig een opstalverzekering af te sluiten. Nagenoeg alle hypotheekverstrekkers verplichten dat overigens ook.

 

Welke verzekeringen zijn wellicht overbodig?

Alle verzekeringen waarvoor je ook kunt sparen kun je schrappen. Een verzekering voor je mobiele telefoon of een fiets? Je weet van te voren dat die dingen ooit stuk gaan. Je kunt daarom beter eens per maand een klein bedrag opzij zetten dan dat je daar maandelijks premie voor betaalt, ook al omdat verzekeraars de schade onder lang niet alle gevallen vergoeden en soms een fors eigen risico hebben. Wanneer je een laag inkomen hebt, is het ook niet nodig om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, omdat je - gratis of gesubsidieerd - een beroep kunt doen op rechtshulp via het Juridisch Loket. Zie http://hetjl.nl/.

 

Is een verzekeraar verplicht mij te accepteren?

Een verzekeraar mag klanten weigeren, maar die weigering moet wel gemotiveerd zijn. Voor de ziektekostenverzekeraars geldt echter een uitzondering: voor de basisverzekering mogen zij niemand weigeren.

 

Is het verstandig meer verzekeringen tegen hetzelfde soort schade af te sluiten?

Nee. Als je meer verzekeringen afsluit, betaal je meer premie. Je krijgt echter niet meer uitbetaald dan je daadwerkelijk aan schade hebt. De verzekeraars zoeken dan onderling uit wie van hen welk deel moet vergoeden.

 

Kan ik de betaling stopzetten als ik het niet eens ben met de premie?

Dat is niet verstandig, je loopt het risico dat je dan niet meer verzekerd bent. Beter is het om de premie over te maken onder uitdrukkelijk schriftelijk protest.

 

Ben ik verzekerd als ik vergeet de premie te betalen?

Niet meteen, de verzekeraar wijst je eerst op de betalingsachterstand. Daarna wordt de dekking opgeschort tot je betaalt. Zodra je dat gedaan hebt, krijg je de dekking terug, maar niet met terugwerkende kracht.

 

Kan ik opzeggen als de premie wordt verhoogd?

Bij de meeste verzekeringen kan dat, ook als de looptijd nog niet voorbij is. Bekijk voor de zekerheid de polisvoorwaarden. Je kunt namelijk niet opzeggen als een premieverhoging het gevolg is van een overeengekomen indexering of jaarlijkse prijsstijging. Ook bij wettelijke verhogingen, zoals bij de ziekteverzekering, kun je niet om die reden opzeggen.

 

Wat kan ik doen bij een meningsverschil met een verzekeraar of tussenpersoon?

Als er in onderling overleg geen oplossing mogelijk is, kun je aankloppen bij het Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2590 AN Den Haag. Stuur met je klacht een kopie mee van de polis, de polisvoorwaarden en de gevoerde correspondentie. Zie voor meer informatie http://www.klachteninstituut.nl/. Klachten kunnen overigens niet worden ingediend via internet.