_______________________

 

 

 

Maatwerk Voor Nederland B.V.

LINIE 241 7325DS Apeldoorn

 

 

T: 055-3601091

F: 055-3604034

 

info@mvn-online.nl

 

___________________

 

 

 

               

 

 

 

Waarom is de Starterslening ontwikkeld? Gemeenten kunnen startende huishoudens tot een bepaald inkomen de mogelijkheid bieden om de woonlasten te verlagen door een lening met zeer gunstige voorwaarden beschikbaar te stellen; de zogenaamde Starterslening. Door deze lening maakt de gemeente een koopwoning toegankelijk voor starters op de koopwoningmarkt.

 

Waarom geeft de gemeente de Starterslening? De huizenprijzen zijn de laatste jaren fors gestegen. Dit maakt het moeilijk voor starters om een huis te kopen. Met de Starterslening wil de gemeente het voor woningzoekenden ook mogelijk maken om een huis te kopen.

 

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de Starterslening? De gemeente stelt de voorwaarden vast om in aanmerking te komen voor een Starterslening. Een voorwaarde waaraan altijd voldaan moet worden is het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie. Daarnaast is de Starterslening alleen bedoeld voor de aankoop van de eerste woning. De Starterslening kan niet gebruikt worden om reeds bestaande leningen over te sluiten.

 

Heeft eigen vermogen invloed op de hoogte van de Starterslening?

Het eigen vermogen kan invloed hebben indien men uitkomt boven de vrijstelling in box 3. De vrijstelling in box 3 in 2006 was € 19.698,- per persoon. Alles boven de vrijstellingsgrens wordt in mindering gebracht op de financieringsbehoefte.

 

Hoe wordt de hoogte van de Starterslening bepaald?

Hoe wordt de hoogte van de Starterslening bepaald? Dit wordt duidelijk door het volgende rekenvoorbeeld:

Inkomen: € 35.000
Koopsom van de woning: € 160.000
Bijkomende kosten: € 12.000
Benodigde hypotheek: € 172.000
Rentepercentage: 6%
Mogelijke hypotheek op basis van inkomen: € 137.000
De Starterslening is dan het verschil tussen de mogelijke en benodigde hypotheek, namelijk: € 35.000 (172.000 -/- 137.000).

Let op: in de praktijk wordt voor de inkomenstoets uitgegaan van 95% van het inkomen. In dit rekenvoorbeeld is uitgegaan van 100%. Verder kan de gemeente een maximum stellen aan de hoogte van de Starterslening.
Op de site van de Nationale Hypotheek Garantie kunt u globaal berekenen hoe hoog uw maximaal mogelijke hypotheek bedraagt op basis van uw inkomen. Nadat u dit bedrag berekend heeft, brengt u dit bedrag in mindering op de benodigde hypotheek, waarna u een indicatie heeft van de hoogte van de Starterslening. We verwijzen u hiervoor door naar
www.nhg.nl.

 

Bij wie wordt de eerste hypotheek afgesloten? De eerste hypotheek, in het voorbeeld € 137.000,- wordt bij een geldverstrekker naar keuze afgesloten. Dit kan een bank zijn, maar ook een pensioenfonds, een verzekeringsmaatschappij of een hypotheekspecialist.

 

Waarom doen nog niet alle gemeenten mee? Dit is afhankelijk van het beleid en het budget van de gemeenten. De gemeente moet hierin keuzes maken. Bovendien groeit het aantal gemeenten nog steeds en is de invoering van de Starterslening bij veel gemeenten nog in volle gang.